MusicMedia

„Amíg a muzsika szól, a világ is sokkal szebb.”

A járulékkönnyítésekről

Az elmúlt napokban a kormány több intézkedést is bejelentett, amelyek segítséget jelenthetnek a vészhelyzetben a vállalkozásoknak, így a könnyűzenével foglalkozó cégeknek is. Ezek értelmezésében segít Márkus Márta, a Backstage programok állandó előadója, Az ötödik tag a menedzser című kiadvány pénzügyi fejezetének szerzője.

Már a kormányrendelet megjelenése előtt is sok KATA-s vállalkozó megkeresett azzal a kérdéssel, hogy érdemes lenne-e szüneteltetni a vállalkozást. Szüneteltetni csak az egyéni vállalkozást lehet, a céget nem. Tehát ha valaki Bt. formában lett KATA-s, az ezt nem teheti meg.

A KATA szüneteltetéséről

Az egyéni vállalkozók 30 nap és két év között szüneteltethetik a tevékenységüket.
A KATA-s vállalkozásoknál az 50 ezer forint (speciális esetekben ez lehet 25 vagy 75 ezer is) megfizetése mindig egész hónaphoz kötött. Ha egész hónapban szünetel a vállalkozás (vagy egész hónapban beteg valaki), akkor arra a hónapra nem kell megfizetni a kisadózókra vonatkozó terhet. A szünetelés mindig a bejelentést követő naptól érvényes. Tehát, ha március 13-án bejelentettem a szüneteltetést, akkor március 14-től nem állíthatok ki számlát (nem lehet bevételem), de április 12-ig meg kell fizetni a 25/50/75 ezer forintot, mivel márciusban nem egész hónapban voltam passzív. Ha ezek után május 12-én jelentem be, hogy újra aktív leszek, akkor május 13-tól adhatok ki számlát (számlakiállítás dátuma), és május hónapra – tehát június 12-ig – meg kell fizetnem a KATA-t, mert abban a hónapban is volt aktív időszakom. Ebben az esetben – ha szünetelés március 13-tól május 12-ig tart – csak áprilisban voltam egész hónapban passzív, tehát csak arra az egy hónapra nem kell KATA-t fizetnem.

Az évi 12 millió forintos bevételi küszöb ugyanígy működik: ahány hónapra meg kell fizetnem a KATA adót, annyiszor 1 millió forint az éves bevételi határ. (Az ÁFA határ nem pont így működik, tehát ha valaki a határ közelében van, egyeztessen a könyvelőjével!)
Fontos, hogy a szüneteltett hónapokban nincs az embernek társadalombiztosítása. Tehát a szüneteltetéssel egy időben kérni kell a NAV-tól (vagy a könyvelőn keresztül) csekket a havi 7710 Ft megfizetésére, mert ha ez sincs, és valaki kórházba kerül, akkor nem kap térítésmentes ellátást. Ez minden KATA-s vállalkozóra vonatkozik.

Mit tehet az, aki már beadta a szüneteltetését március folyamán, de az intézkedés hatására szeretne újra aktív lenni? Erre még nem tudunk biztosan válaszolni. Fő szabály szerint a kedvezmény rá is vonatkozik. A legegyszerűbb, ha 30 nap után visszajelentkezik aktív vállalkozónak, de addig nem ad ki számlát. Ha ez valamiért nem megoldható, akkor meg lehet próbálni utólag töröltetni a beadott szünetelést. Ez minden esetben egyéni elbírálás alá esik, tehát erről a könyvelővel vagy a NAV-val kell egyeztetni.

A KATA elengedése

A miniszterelnök bejelentése és a megjelent jogszabály szerint a KATA-s járulékokat március, április, május és június hónapokra nem kell megfizetniük a rendeletben felsorolt tevékenységgel rendelkező vállalkozóknak. (Teljes lista a cikk végén) Ez a négy hónap nem számít szünetelésnek, tehát mindenkinek él a biztosítása, ki lehet állítani számlákat. A jelenlegi szabályozás azonban nem tér ki arra, hogy a tehermentesített hónapok beleszámítanak-e az éves keretbe vagy sem. Ezért inkább mindenki számoljon azzal, hogy ezek a hónapok csökkentik az éves keretet, tehát aki igénybe veszi a kedvezményt mind a 4 hónapra, annak 2020 évben összesen 8 M Ft bevétele lehet. Ez még változhat, de jelen pillanatban nem áll rendelkezésre több információ.

Azt, hogy kinek milyen tevékenysége van bejegyezve, azaz jogosult-e a KATA meg nem fizetésére, az alábbi linkeken ellenőrizhető az adószám megadásával:
– egyéni vállalkozások: https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ 
– cégek: https://www.e-cegjegyzek.hu/ 

A kedvezmény csak akkor érvényes, ha a bejegyzett tevékenység „tényleges fő tevékenységnek” minősül, azaz a megelőző 6 hónapban (tehát 2019 szeptembere óta) a vállalkozás ebből szerezte a legtöbb bevételét, de legalább annak a 30%-t. 
Az esetlegesen felhalmozódott korábbi (március 1. előtti) tartozásokat meg kell fizetni, de erre részletfizetési kedvezményt kapnak a támogatott kategóriában tevékenykedők. 

FONTOS, hogy mindkét kedvezmény igénybevételét – a havi KATA alóli mentességet és a részletfizetést – külön adatlapon jelezni kell majd a NAV felé, mert nem jár alanyi jogon. Ennek a pontos formája még alakulóban van.

Mindaz a kedvezmény, ami a KATA-s egyéni vállalkozókra vonatkozik, érvényes más szerveződési formákra is. A cégekkel és a civil szervezetekkel kapcsolatban is „tényleges fő tevékenységet” említ a rendelet, ugyanazok a szabályok vonatkoznak tehát a bevételekre is. A klubok, rendezvényszervezők, hangtechnikai vállalkozások (és bárki más) ez alapján tudnak leginkább tájékozódni, hogy érvényes-e rájuk a kedvezmény. Kérdéses esetben érdemes egy erre vonatkozó megerősítést kérni e-papír formában a NAV-tól.

Cégek, civil szervezetek számára a munkavállalók járulékainak megfizetésére vonatkozik a kedvezmény. Tehát aki KIVA-s, annak a KIVA-t, aki TAO-s annak a SzocHo-t és a szakképzési hozzájárulást nem kell megfizetnie. Könnyítenek a munkavállalóktól levont járulékok terhein is (nyugdíjjárulék, TB). Ezek alkalmazása azonban függ attól, ki mióta és milyen kódokkal van/volt bejelentve, ezért ezt mindenki egyénileg egyeztesse a könyvelőjével. A munkavállalók nettó bére tehát kis mértékben emelkedni fog a nyugdíjjárulék és TB terhek csökkenésének megfelelően.
Fontos, hogy mindezek a kedvezmények – egyelőre – erre a négy hónapra érvényesek: március, április, május, június. Jelen ismereteink szerint utána a kedvezmények megszűnnek, és a korábban érvényes szabályok lépnek érvénybe.

Ami még fontos lehet

A jelenlegi helyzetben talán nincs annyira szem előtt, de 2020. július 1. után minden számla adattartalmát külön be kell jelenteni a NAV-nak. Ezt a legkönnyebben a NAV-hoz bekötött online számlázó rendszerek igénybevételével lehet teljesíteni. Érdemes ennek utánanézni, körülnézni a számlázó-programok között. 

Kedvezményre jogosul az a KATA-s vállalkozás, amelynek „tényleges főtevékenysége”:
1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932)
2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602)
3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334)
4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690)
5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321)
6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604)
7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001)
8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322)
9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622)
10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332)
11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551)
12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391)
13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621)
14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333)
15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623)
16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002)
17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319)
18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610)
19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230)
20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520)
21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313)
22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629)
23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590)
24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200)
25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810)
26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

A könnyítések a következő TEÁOR és TESZOR-számmal azonosított tevékenységet tényleges főtevékenységként végző cégekre terjednek ki:
1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32)
2. szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55)
3. vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56)
4. alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90)
5. sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93)
6. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92)
7. film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59)
8. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30)
9. napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13)
10. folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14)
11. műsor összeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60)

A cikket 2020. március 26-i információk alapján állítottuk össze, később pontosítások vagy akár változások is előfordulhatnak.


2020. március 26. 15:05

Minden jog fenntartva. 2020 - Instrument Reklám/MUSICMEDIA